Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Pædagogisk Samarbejdsudvalg – PSU

Kommissorium for Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PSU)

PSU er et udvalg der drøfter, udvikler og koordinerer pædagogisk arbejde på skolen ligesom SU drøfter, udvikler og koordinerer skolen som arbejdsplads. Beslutninger i PSU forudsætter som i SU parts-enighed, og aftaler kan opsiges af en af parterne efter regler som dem der gælder SU-aftaler. PSU’s beslutninger er ligesom SU’s bindende for alle på skolen; de offentliggøres af ledelsen og står på hjemmesiden.

SU’s rettigheder og arbejder påvirkes ikke af PSU.

PSU kan tage forslag og ideer fra PR og dets udvalg op, og PSU kan bede PR og dets udvalg om at drøfte eller analysere et emne eller problem. I øvrigt berøres udvalgenes rettigheder og arbejde ikke af PSU.

PSU kan forelægge spørgsmål til høring i PR. I øvrigt berøres PR’s rettigheder og arbejde ikke af PSU.

PSU består af formændene fra PR og PÆD, en studieretningsleder valgt af studieretningslederne og to PR-medlemmer valgt af PR, to uddannelsesledere og rektor. I øvrigt fastlægges arbejdet af den forretningsorden som PSU skriver.

Juli 2018