Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Skolen er lukket

Besked til afgangseleverne udsendt den 17/4

Kære elever i afgangsklasserne

Denne besked handler om 2 ting: 1) Undervisningen genoptages på skolen. 2) Hvordan afsluttes skoleåret med eksamen, huer, dimisison osv.?

Undervisningen genoptages
I vil måske få noget undervisning på skolen mandag og tirsdag i næste uge hvis det fremgår af jeres skema, og fra onsdag den 22.4. vil det meste af jeres undervisning ske på skolen. Hver klasse får 3 lokaler, og I skal overholde disse regler:

I skal selvfølgelig også overholde en række ting, når I skal kommer på skolen.

Når du kommer på skolen, skal du straks gå ud og vaske hænder. Se her hvordan: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/Hygiejne-i-daginstitutioner
Du skal vaske hænder hver anden time, mens du er på skolen.
Du skal holde 2 m’s afstand til andre og samarbejde og færdes med den samme gruppe hver gang.
Du skal så vidt muligt blive i det lokale, som din klasse/dit hold er blevet tildelt.
Hvis du har sygdomssymptomer (feber, hoste, muskelsmerter), skal du blive hjemme indtil du har været symptom-fri i 48 timer.
Har du eller nogen i din hustand Corona, skal du blive hjemme og informere skolen.
Hvis du vurderer at du tilhører risikogruppen, kan du vælge at blive hjemme og løse opgaverne i Lectios skema virtuelt.

Afslutningen på året
3.g vil komme op i to skriftlige prøver (dansk og et studieretningsfag) og i den mundtlige SRP-prøve. 2.hf vil komme op i to skriftlige prøver (dansk og engelsk eller matematik) og to mundtlige prøver. I resten af fagene, hvor I ikke kommer op, giver lærerne jer en karakter (“årskarakter”).

NGHF vil gøre rigtig meget for at I alligevel kan få en afslutning der ligner den normale afslutning på 2.hf og 3.g så meget som muligt. I næste uge har jeg en samtale med hver klasse om jeres muligheder og ønsker; vi mødes i Festsalen, og tidspunktet lægges ind i skemaet i Lectio.
Det er de sidste karakterer der viser om I består eller ej. I år vil det for en del af jer være en skriftlig karakter. Hvad gør vi så? Mit forslag er at I kommer i jeres pæne tøj sammen med familie og venner (hvis så mange må komme med), og så får I de skriftlige karakterer udleveret af mig i en kuvert. Den åbner I, så har I jeres sidste karakter, mor eller hvem det nu er, kan give jer huen på, og I kan blive fejret med et glas og et stykke kage eller lignende.
Nogle har fortalt mig at de vil fejre eksamen og tage huen på efter den mundtlige prøve i SRP, også selvom de ikke kender deres skriftlige karakterer. Det vil jeg fraråde, for på den måde kan det ske at nogen af jer bliver fejret som studenter – og så siden dumper når de skriftlige karakterer kommer. Det vil være synd. En del ved naturligvis at de ikke vil dumpe – men hvad så med dem der kan dumpe? Skal de lade være med at tage huen på?
Vi ved endnu ikke hvordan vi må afholde dimission, men vi arbejder med forskellige muligheder.
Alt dette vil jeg gerne tale med jer om i næste uge klassevis. Nu ved I lidt om hvilke problemer vi skal finde en løsning på.

Venlig hilsen

Søren Hindsholm
rektor


Udsendt den 22/5 til fortsættereleverne

1) I skal holde 1 m’s afstand og god håndhygiejne. Hver klasse deles på to normale lokaler eller er i et større lokale.

2) Virtuel undervisning i fortsætterklasserne bliver til fysisk undervisning.

3) Alle årsprøver bliver fysiske.

4) 1.b, e, t og v får lagt noget mere undervisning ind i uge 23, og 1.x får noget i uge 25. Skemaerne kommer i Lectio

5) Vi markerer at I kan komme ved at hejse flaget onsdag den 27. maj, og jeg byder jer velkommen i festsalen på højst 10 minutter efter denne plan: 8:15 1.g, 8:30 2.g, 8:45 1.hf.
Det betyder at 1g og 2g får fysisk vejledning i DHO og SRO – lærerne laver en plan, så I møder ind om morgenen. 1p og 1q skal møde fysisk i de lokaler, som fra på mandag kan findes i skemaet.

6) Fredag den 19. juni samles vi og ønsker hinanden god sommerferie.


Vedrørende kommunikation:

Al kommunikation mellem skole og elever foregår via Lectio.

Al kommunikation mellem skolens personale foregår via FC.

Herudover gælder det for alle på skolen: Hvis nogen af jer får konstateret corona-virus, skal I give skolen besked om hvordan det går jer på telefon 98 17 28 33, mail post@nghf.dk eller over Lectio til Niels Magnus Christensen og mig (Søren Hindsholm).

Hvis man er i tvivl om noget, er man altid velkommen til at ringe til kontoret og hele døgnet til mig (61 71 28 33).


Venlig hilsen

Søren Hindsholm
Rektor

Opdateret 27. maj 07.13