Retningslinjer for undervisningen

Her er samlet forskellige bestemmelser der handler om hvad elever kan forvente.

I begyndelsen af hvert semester kan eleverne se fordelingen af de skriftlige opgaver i Lectio.
Lærere informerer om indhold og krav til en skriftlig aflevering mindst to uger før afleveringsfristen hvis opgaven er på tre eller flere elevtidstimer.

Normalt har lærere rettet et opgavesæt og givet det tilbage til eleverne inden næste opgavesæt skal afleveres. Hvis læreren ikke kan nå det, vil læreren orientere eleverne om det.

Der er ikke skriftlige afleveringer i ferier eller i perioder til at skrive AT, SRP og SSO.
Hver klasse har et maksimum for elevtidstimer til afleveringer per uge. Skolens kontor kan oplyse klassens tal. Tallet kan være lidt højere for elever der har ekstra A- eller B-fag.
Opgaver der afleveres på kontoret fordi de afleveres for sent, tæller ikke med i elevens faglige niveau med karakteren -3.

Hvis læreren ikke er mødt frem inden der er gået 10 minutter af en lektion, skal eleverne kontakte kontoret og også gerne kontrollere i Lectio om der er sket ændringer.

Studieture må højst koste 3.200 kr. på stx og 2.900 kr. på hf. Prisen kan i nogle tilfælde blive lidt højere, afhængigt af om maden er inkluderet i prisen.

Elever har adgang til skolens psykolog og skolens mentor hvis de henvises af deres studievejleder eller ledelsen.

Februar 2017

Nørresundby Gymnasium logo