Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

1939156553957820398_3815145631

Chr. 4s Lang uddeler humørlegatet. #nghf