Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

1939156553957820398_3815145631

Chr. 4s Lang uddeler humørlegatet. #nghf