1939176636797141197_3815145631

En blinkende “Jul i Angora”. #nghf