Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

1976792041912759270_3815145631

Elever fra grundskolerne i området skal se generalprøven.
#nghf