Indvitaion til dimission 2022 fredag den 24. juni kl. 10.00.

1976792041912759270_3815145631

Elever fra grundskolerne i området skal se generalprøven.
#nghf