Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Certificate in Advanced English

CAE “is a high-quality English language test for people who want to show they have an advanced level of English for study, work and life in an English-speaking environment”.

 

Nørresundby Gymnasium & HF tilbyder undervisning i ”Certificate in Advanced English” (C1 Advanced). Certifikatet er anerkendt af en lang række uddannelsesinstitutioner, organisationer og firmaer verden over og kan gøre det lettere for dig, hvis du på et tidspunkt ønsker at studere eller arbejde i et engelsktalende land.

Undervisningen er gratis og består af to dele: Første del består af to-tre lektioner, som skal tjene til at introducere de forskellige prøvetyper, som du vil blive testet i. De varetages af din egen engelsklærer. Anden del, som består af et antal lektioner i forårssemestret, fokuserer på forberedelsen til prøven og varetages af undertegnede en eftermiddag fra 15.10 – 16.30.

Udover at tilbyde undervisning i CAE, er skolen ligeledes anerkendt som preparation centre. Dvs. at Nørresundby Gymnasium & HF afholder de afsluttende prøver hér på skolen. Prøverne arrangeres i Danmark af Studieskolen i København, men evalueringen af de skriftlige tests varetages af University of Cambridge.  

Deadline for tilmelding til eksamen og dato for afholdelsen af prøven, som altid ligger en lørdag fra kl. 8.30 – ca. 18.00, oplyses senere. Det koster pt. kr. 2295, hvoraf egenbetaling er kr. 1000 – skolen betaler resten.

Man går til prøve for at opnå certifikat på ”advanced” niveau, C1. For at opnå dette certifikat skal man score over 60 % i gennemsnit i de fire prøver. Hvis man scorer lavere, er pengene dog ikke spildt, idet man med blot 45% får certifikat på B2-niveau. Hvis man på den anden side præsterer over 80 %, får man certifikat på C2-niveau, hvilket er det højeste, der findes.

 Du er velkommen til at deltage i undervisningen og tage prøven, selvom du ikke er elev på skolen, du skal dog selv stå for hele betalingen.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. 

Dbh. Suzanne Rye Weng: swe@nghf.dk og Mai Bjørn Moretti: mmo@nghf.dk