Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Certificate in Advanced English

CAE “is a high-quality English language test for people who want to show they have an advanced level of English for study, work and life in an English-speaking environment”.

 

Nørresundby Gymnasium og HF tilbyder undervisning i og mulighed for at gå til prøve for at opnå ”Certificate in Advanced English” (C1 Advanced). Certifikatet er anerkendt af en lang række uddannelsesinstitutioner, organisationer og firmaer verden over og kan gøre det hele meget lettere for dig, hvis du på et tidspunkt ønsker at studere eller arbejde i et engelsktalende land.

Undervisningen er gratis og kommer til at bestå af to dele: Første del består af to-tre lektioner, som skal tjene til at introducere de forskellige prøvetyper, som du vil blive testet i. De varetages af din egen engelsklærer. Anden del, som består af et antal lektioner i forårssemestret, fokuserer på forberedelsen til prøven og varetages af undertegnede en eftermiddag fra 15.10 – 16.30.

Deadline for tilmelding til eksamen og dato for afholdelsen af prøven, som altid ligger en lørdag fra kl. 8.30 – ca. 18.00, oplyses senere.

Prøven arrangeres i Danmark af Studieskolen i København, men evalueringen af de skriftlige test varetages af University of Cambridge.

Det koster pt. kr. 2295, hvoraf egenbetaling er kr. 1000 – skolen betaler resten. Du er velkommen til at deltage i undervisningen og tage prøven, selvom du ikke er elev på skolen, du skal dog selv stå for hele betalingen.

På flg. link kan du læse mere om prøven og også finde links til test af dit eget sprogniveau: http://www.cambridgeenglish.org/

Man går til prøve for at opnå certifikat på ”advanced” niveau, C1. For at opnå dette certifikat skal man score over 60 % i gennemsnit i de fire prøver. Hvis man scorer lavere, er pengene ikke spildt, idet man med blot 45% får certifikat på B2-niveau. Hvis man på den anden side præsterer over 80 %, får man certifikat på C2-niveau, hvilket er det højeste, der findes. Læs mere om det hele her: http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/

Du kan også finde CAE-tests online, og nogle er gratis, f.eks.: https://www.examenglish.com/CAE/index.php

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os på skolen eller skrive en besked i Lectio.

Deadline for tilmelding til undervisningen i forårssemestret er mandag d. 9. januar 2023. Skriv til os i Lectio eller til:

Suzanne Rye Weng: swe@nghf.dk / Mai Bjørn Moretti: mmo@nghf.dk