Biologi A – Kemi B

Ny viden og teknologiske fremskridt har rykket grænsen for, hvad der er muligt. Med biologi og kemi får du muligheden for at se dig selv og verden omkring dig i et helt nyt lys. Du får eksempelvis en bred viden om, hvordan partiklernes indbyrdes påvirkning på atomart niveau får betydning for blandt andet, hvordan kroppen kan præstere i konkurrencesammenhæng eller, hvordan et økosystem fungerer.

Studieretningen giver bl.a. adgang til medicinstudiet ved valg af matematik på A-niveau.

For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på Adgangskortet.