Information til nye elever

Biologi A – Kemi B

Studieretning med biologi A og kemi B

Danmark har nogle af verdens mest ambitiøse klimamål. Klimamål, der – hvis de skal opfyldes – forudsætter en viden om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Med biologi A får du viden om biologiske systemer på alle niveauer, der giver dig forudsætningerne for at kunne agere i forhold til bæredygtig udnyttelse og miljøbeskyttelse. Du får også faglig baggrund for at forholde dig til globale problemstillinger. For eksempel hvordan der lige nu forskes intensivt – også fra dansk side – i covid-19 og udviklingen af en vaccine.

På Science Life har du biologi på A niveau og kemi på B niveau. Biologi kombinerer viden fra mange forskellige fagområder.  For at kunne forstå den skadelige virkning af hormonforstyrrende stoffer er det for eksempel nødvendigt, at vide noget om kønshormonerne og feedbackmekanismer, men også den kemiske opbygning af blandt andet østrogenlignende stoffer. Hvis man vil undersøge, om to arter kan sameksistere i et bestemt habitat eller om de vil udkonkurrere hinanden, kan man i felten bestemme populationsstørrelsen og herefter bruge matematiske modeller til at beskrive væksten af de to arter. Hypotesen om sameksistens mellem arter kan dermed af- eller bekræftes.

På Science Life behandler vi mange forskellige forskningsområder. Vi zoomer blandt andet ind på den sunde og veltrænede krop, hvor vi ser på arbejdsfysiologiske målemetoder og undersøger vores egen fysiske form. Ligeledes ser vi på kroppens organsystemer.  Vi undersøger også kostens indflydelse på blodsukkeret. Denne viden er især vigtig i forhold til sygdommen diabetes. Et andet fokus er evolutionsbiologi og artsdannelse. Vi går for eksempel i dybden med menneskets udvikling eller sammenligner DNA-sekvenser for at undersøge slægtskabet mellem arter. Vores brug af antibiotika har drevet evolutionen af antibiotikaresistente bakterier og her ser vi på, hvordan forskning i gavnlige bakterier – såkaldt probiotika – måske giver nye muligheder for at bekæmpe skadelige bakterier.

Studieretningen giver direkte adgang til jordemor-, idræt- og fysioterapeutstudiet, samt mange flere naturvidenskabelige uddannelser, hvis du vælger matematik på A-niveau som valgfag. For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på: https://www.ug.dk/adgangskortet.