Information til nye elever

Fysik A – Matematik A – Kemi B

Studieretning med fysik A matematik A og kemi B

Fysik er et fag der er med til at sikre os den levestandard vi har i dag, lige fra mobiltelefonen og computeren til energiforsyning og mange hjælpemidler inden for lægevidenskab. Fysik har desuden stor indflydelse på udviklingen af ny teknologi. Mange af de resultater, der er opnået i moderne fysik er opnået ved anvendelse af matematik, og fysikkens love formuleres da også i matematikkens sprog. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling som anvendes inden for mange fagområder. Faget har udviklet sig i et samspil mellem anvendelser og opbygning af teori.

I studieretninger med matematik A og fysik og kemi på mindst B-niveau får du adgang til de fleste uddannelser inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og ingeniøruddannelserne.

For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på Adgangskortet.