Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

GS – Gymnasial supplering

GSK – supplering

Behøver du nye fag eller højere niveauer for at blive optaget på den videregående uddannelse, du gerne vil ind på, kan du i Aalborg supplere din hidtidige ungdomsuddannelse med det formål at give dig mulighed for at opfylde adgangskravene til videregående uddannelser.

Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, f.eks. stx, hf, hhx, eux, htx, GIF eller en afsluttet erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau – eller tilsvarende eksamen (f.eks. fra udlandet) for at blive optaget på GSK.

Har du spørgsmål vedrørende GS, kan du kontakte vores studievejleder på området på 20 51 70 41 på følgende tidspunkter.

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
10.00-12.00 12.00-14.00 10.00-12.00 9.00-11.00

 

Du kan tilmelde dig både elektronisk og ved at downloade, udfylde og indsende pdf-ansøgningen.

Du kan tilmelde dig elektronisk via Aalborg City Gymnasiums hjemmeside

Hvis du vil tage GSK på VUC, kan du benytte deres elektroniske tilmelding

Her finder du GS Ansøgningsskema .  Tilmeldingsskemaet sendes til Nørresundby Gymnasium & HF, Studievej 14, 9400 Nørresundby – mærk kuverten “GS” – eller via mail til gs@nghf.dk.

GS undervisningen er som udgangspunkt gratis, men fra den 1. oktober 2007 skal du som GS-kursist betale deltagergebyr, hvis din adgangsgivende eksamen (stx, hf, hhx, htx, GIF) er mere end to år gammel. Prisen er 550 kr. pr fag og 1350 kr. for en fagpakke. Kursister, der optages på GIF, betaler ikke gebyr. Bortset fra ordbøger og lommeregner stilles der gratis undervisningsmidler til rådighed af det center, du vælger at gå på.

Undervisningen foregår på:

Aalborg City Gymnasium

Aalborg Handelsskole – EUD/EUX-supplering

VUC Nordjylland

Du kan kontakte os for yderligere information på tlf. 98172833 eller via mail

Region Midtjylland:

 GS-koordinator:  Aarhus HF og VUC

Randers HF & VUC: https://www.randershfvuc.dk/
Horsens HF & VUC: https://horsenshfogvuc.dk/
Th. Langs HF & VUC: https://www.thlangshf-vuc.dk/
Herning HF & VUC: https://herninghfogvuc.dk/
Aarhus Akademi: https://aarhusakademi.dk/
Aarhus HF & VUC: https://aarhushfogvuc.dk/da

 

Region Hovedstaden og Region Sjælland:

GS-koordinator: Københavns VUC (KVUC)

Det frie Gymnasium: http://detfri.dk/
Gentofte HF: https://www.ghf.dk/
HF Centret Efterslægten: http://www.hfc.dk
HF & VUC KBH SYD: https://www.kbhsyd.dk/
KVUC: https://kvuc.dk/
Køge Handelsskole: https://khs.dk/
Nordvestsjællands HF og VUC: https://nordvestvuc.dk/
Vestegnen HF og VUC: https://www.vestegnenhfvuc.dk/
VUC Lyngby: https://vuclyngby.dk/
VUC Storstrøm: https://www.vucstor.dk/
VUC Vestsjælland Syd: https://www.vuc4you.dk/

 

GS-koordinator:  Niels Brock

Nykøbing Katedralskole: www.nykat-gym.dk/
Niels Brock: https://nielsbrock.dk/
Akademisk Studenterkursus: www.akadstud.dk

 

Region Syddanmark:

GS-koordinator:  Odense Katedralskole

Hf og VUC Fyn – Odense: https://www.vucfyn.dk/
Kolding Hf og VUC: https://www.koldinghfogvuc.dk/
VUC Syd: https://vucsyd.dk/
VUC Vest – Esbjerg: https://www.vucvest.dk/
Tietgen Kompetence Center – Odense: https://www.tietgen.dk/kurser/
Hf og VUC (IBC) – Fredericia: https://www.ibc.dk/hf-vuc/