Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Aktuelt værdigrundlag

Skolens værdier

Nørresundby Gymnasium & HF - Faglighed og fællesskab i klare rammer

Med klare værdier, gode traditioner og mod på fremtiden arbejder vi for en rummelig skole, hvor alle i fællesskab bidrager til et:

•    Fagligt miljø, hvor vi dygtiggør os.
•    Anerkendende miljø, hvor vi respekterer hinanden.
•    Inspirerende miljø, hvor vi udvikler os

*