Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Velkommen til fællesskabet

Et hjerteligt velkommen på Nørresundby Gymnasium og HF til vores nye 1g’ere og 1hf’ere.

Her kan du læse om et gymnasium, hvor der sker mange ting, både i timerne, i frikvartererne og efter skoletid.

Her kan unge få en uddannelse på et højt fagligt niveau i et alsidigt miljø. Her skal man både kunne udvikle sig fysisk, kreativt og intellektuelt. Derfor har vi fremragende idrætsfaciliteter, kreative fag, og vi underviser i alle almindelige gymnasie- og hf-fag. Gymnasiets dejlige og store bygninger lader elever og lærere bruge forskellige arbejdsformer alt efter, hvad undervisningen kræver, og vi har et velfungerende system med elektroniske konferencer for alle på gymnasiet, så det er nemt at komme i kontakt med hinanden.

Vores skole er for unge, der gerne vil forberede sig så de kan klare en uddannelse, kort eller lang, efter gymnasiet eller hf. Derfor lægger vi vægt på, at eleverne får et godt fagligt udbytte. Men vi lægger også vægt på, at eleverne har det rart, så de får en god ungdomstid, der bidrager til deres menneskelige udvikling. Derfor hører fællestimer, fredagscaféer, studierejser, skolefester og frivillige aktiviteter i musik, idræt og billedkunst med til skolens liv.

Hvis du vil vide mere om Nørresundby Gymnasium & HF, kan du kontakte skolens kontor på post@nghf.dk og hvis du specielt overvejer at blive elev på skolen, kan du kontakte studievejlederne. Du er også velkommen til at skrive til os:

Nørresundby Gymnasium & HF
Studievej 14
9400 Nørresundby

Venlig hilsen
Søren Hindsholm
Rektor

SHI_2013

Rektor Søren Hindshom