Mandag den 15. januar er der Åbent hus

1rNF på vinter-badetur

1rNf var i Lindholm Å under Nf-ekskursionen tirsdag d. 24/2-2015. Det var vådt, koldt, sjovt – og inspirerende!
Geografi og biologi var nemlig på vandløbsekskursion med fokus på undersøgelse af vandmiljø og afstrømningsforhold.