Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

HF-Samfund

Til dig med interesse for samspillet mellem menneske og samfund

Fagpakke: HF-Samfund

HF-Samfund er en fagpakke med fagene samfundsfag på B-niveau og psykologi på C-niveau, der kan være interessant for dig, der godt kunne tænke sig en uddannelse inden for og, på længere sigt, at arbejde med, nogle af velfærdssamfundets vigtige funktioner. Det kan være som pædagog, lærer, sygeplejerske eller som socialrådgiver. Måske er du bare interesseret i samspillet mellem menneske og samfund og hvad der sker mellem og inden i mennesker, når de interagerer. Det er nemlig det de to fag er rigtig gode til at belyse sammen. Hvad giver det af muligheder og udfordringer for et barn, en ung og en voksen at vokse op og leve i et senmoderne samfund? Hvordan reagerer vi som mennesker på pludseligt opståede trusler som kommer til os ude fra (som f.eks. corona-krisen) og hvorfor reagerer vi forskelligt? Hvorfor bliver nogle mønsterbrydere, mens andre viderefører en negativ social arv?

Hvorfor bliver nogle kriminelle og hvordan opstår ondskab? Kan politikerne få os til at ændre adfærd ved hjælp af lovgivning og økonomiske ’gulerødder’ når de tager klimakampen op eller forsøger at genoprette en samfundsøkonomi? Hvordan skaber man en bedre integration i Danmark med de udfordringer der kan være for at forstå hinanden? Det er nogle af de spørgsmål man kan arbejde med, både hver for sig og andre gange i et tættere samarbejde mellem fagene.

HF-Samfund er en fagpakke, hvor det er nemt at tage på ekskursioner for at besøge nogle, der arbejder i hverdagen med nogle af de problemstillinger vi behandler på skolen. Ligeledes kan man få gæster udefra og vi vil komme til at arbejde med dataindsamling. F.eks. ved at observere, interviewe eller indsamle spørgeskemaer. HF henvender sig til unge der sigter mod at tage en kort eller en mellemlang videregående uddannelse. Derfor har vi bl.a. et samarbejde med UCN, hvor du med vores fagpakker kan melde dig til et kort forløb om en af de uddannelser denne fagpakke henvender sig til, når der afvikles Praksis- og Karrierelæring.