Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Samfundsfag

I samfundsfag studerer vi virkeligheden ved brug af teorier, begreber og modeller. Alle kan have en holdning til hverdagens små og store problemer, men samfundsfagets begrebsapparat gør dig i stand til at se alle sager fra flere sider, du kan nuancere dine synspunkter og forventes altid at kunne argumentere fagligt for dine holdninger. Hovedområderne er dansk og europæisk politik, sociologi, økonomi og international politik samt metode som går ind over alle områderne. På denne side kan du læse mere om faget identitet, de opgavetyper du kan møde i løbet af et 3-årigt forløb på A-niveau og formelle forhold til den skriftlige eksamen.

Teorier, begreber og metoderSkriftlige opgaverSkriftlig eksamen