Ekstra studieture

Studieture med høj fagligt indhold

Vi har valgt arrangere en ekstra studietur for vores afgangselever. Med en ekstra studietur menes, at den ikke er en erstatning for den obligatoriske studietur for hele klassen, men fungerer som et tilbud til dem, der gerne vil ud at se lidt mere af verden. Rejserne foregår på tværs af klasserne, så det er en god mulighed for at skabe nye bekendtskaber.

I 2020 kommer rejserne til at ligge i forbindelse med efterårsferien. Nogle lige før og en enkelt lige efter efterårsferien. Turene har et fagligt indhold og er betinget af deltagelse i en form for studiekreds forud for turen som ligger uden for skoletiden. De fra klassen, der ikke rejser har undervisning på skolen og dem der rejser har selv ansvaret for at samle op på gennemgået stof. Der gives ikke fravær for de lektioner man mister pga. rejsen.

Der er fuld egenbetaling for turen.

I 2020 er der tilbud om fire ture. De går til Island, Ukraine, Kina og Tyskland.

  • Island: På Island vil vi evt. besøge en gymnasieklasse og Danskafdelingen på Reykjavik Universitet. Af seværdigheder og oplevelser kan nævnes Den blå lagune, Den gyldne cirkel, ridetur på islandske heste og nordlys.
  • Ukraine: Verden stod stille d. 26. april 1986, da atomreaktoren i Tjernobyl eksploderede. 350.000 mennesker måtte forlade området og deres hjem. Huse, lejligheder, butikker, sygehuse – alt skulle forlades omgående – og det, der blev ladt tilbage, var nærmest spøgelsesagtige byer, der stadig den dag i dag står tilbage med efterladte hjem. I dag, 33 år efter ulykken, er det muligt at besøge området og måske kan intet andet sted give mulighed for en “tidsrejse” som dette. Forlystelsesparker, sygehuse, skoler, hvor opgaver stadig ligger på bordene – alt er, som det var i 1986.
  • Kina: I Kina er den store oplevelse kulturmødet. Vi vil komme til at opleve kulturen på tæt hold ved at have en dagligdag på vores kinesiske partnerskole i Tianjin, ved at være privat indkvarterede i Tianjin og ved at være turister i Beijing, hvor Den Forbudte By og Den Kinesiske Mur nok er de største attraktioner.
  • Tyskland: Rejsen har to stop: Tysklands ældste by Trier og storbyen Hamburg. Derfor er rejsen for dig, som både er vild som storbystemning, og dig, som har interesse i Europa og i historie
    Hamburg er en af Nordeuropas vigtigste byer, og den byder på vild storbystemning. Her kommer vi til at opleve byens høje tempo med butikker og caféer, men også den anden side af byen, nemlig den grønne by ved vandet. Hamborg er elegance og modernitet i forening med global atmosfære.
    I Trier er der tid til ro og fordybelse i den interessante historie. Byen er et spejlbillede af den europæiske historie, og vi skal opleve de mange imponerede bygningsværker fra Romerriget som Porta Nigra,de termiske bade og det gamle amfiteater, hvor gladiatorerne kæmpede.