Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning pr. 14. Juni 2022 på Nørresundby Gymnasium & HF

 

HR & Communications Manager Mette Wilgaard, Roblon A/S, genvalgt af Aalborg Industri- og Handelskammer / DI, formand
Skoleleder  Kim Malthe Skinbjerg, Vodskov Skole, valgt af Folkeskolernes Lederforening, næstformand
Liva Maagaard Høybye, stud. jur.,udpeget af Aalborg Byråd
Søren Valgren Knudsen, Region Nordjylland, valgt af regionen
Anne Marie Kanstrup, Prorektor Aalborg Universitet, valgt af Aalborg Universitet
Søren Wormslev, journalist på TV2 Nord
Lektor, studieretningsleder Lasse Taagaard Jensen, genvalgt medarbejderrepræsentant med stemmeret
Lektor, studieretningsleder Marie Juul Bjerre, genvalgt medarbejderrepræsentant uden stemmeret
Laksiya Linganathan, 2.x, elevrepræsentant med stemmeret
Magnus Pedersen Rothmann, 3.t, elevrepræsentant uden stemmeret

Mette Wilgaard

Mette Wilgaard

 

Kim Malthe Skinbjerg

Kim Malthe Skinbjerg

 

 

Søren Valgren Knudsen

Søren Valgren Knudsen

 

Anne Marie Kanstrup

Anne Marie Kanstrup

 

Søren Wormslev

Søren Wormslev

 

Lasse Taagaard Jensen

Lasse Taagaard Jensen

 

Marie Juul Bjerre

Marie Juul Bjerre

Laksiya Linganathan

Magnus Pedersen Rothmann

Magnus Pedersen Rothmann