Indvitaion til dimission 2022 fredag den 24. juni kl. 10.00.

Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2019 på Nørresundby Gymnasium & HF

 

HR-chef Anders Thorup, Beierholm, udpegning ved selvsupplering, formand
Skoleleder  Kim Malthe Skinbjerg, Vodskov Skole, valgt af Folkeskolernes Lederforening, næstformand
Byrådsmedlem Helle Frederiksen, valgt af Aalborg Byråd
HR & Communications Manager Mette Wilgaard, Roblon A/S, genvalgt af Aalborg Industri- og Handelskammer / DI
Docent Preben Olund Kirkegaard, Forskning og udvikling, valgt af University College Nordjylland
Lektor, studieretningsleder Lasse Taagaard Jensen, genvalgt medarbejderrepræsentant med stemmeret
Lektor, studieretningsleder Marie Juul Bjerre, genvalgt medarbejderrepræsentant uden stemmeret
Gymnasieelev Julie Rosenberg, 2019b, elevrepræsentant med stemmeret
Gymnasieelev Axel Aaes Christensen, 2019x, elevrepræsentant med stemmeret

Anders Thorup

Anders Thorup

Kim Malthe Skinbjerg

Kim Malthe Skinbjerg

Helle Frederiksen

Helle Frederiksen

Mette Wilgaard

Mette Wilgaard

Preben Olund Kirkegaard

Preben Olund Kirkegaard

Lasse Taagaard Jensen

Lasse Taagaard Jensen

Marie Juul Bjerre

Marie Juul Bjerre

Julie Rosenberg
Julie Rosenberg

Axel Aaes Christensen
Axel Aaes Christensen