Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Forsvarslinjen

Forsvarslinjen på NGHF

Som det eneste gymnasium i Vestdanmark kan Nørresundby Gymnasium som noget helt nyt tilbyde en forsvarsstudieretning (kaldet F-studieretningen).
Den er blevet til i et samarbejde mellem Forsvarsakademiet i København, Flyvevåbnets Air Transport Wing i Aalborg, Flådens 1. Eskadre i Frederikshavn og Hærens Trænregiment i Hvorup ved Nørresundby.

Du vil få det meste af din undervisning her på gymnasiet af vores lærere suppleret af Forsvarets officerer. Andre gange vil undervisningen foregå på Forsvarets kaserner kombineret med korte ophold og træningsforløb. Dine studieretningsfag er samfundsfag A og enten engelsk A eller matematik A.
Idræt B, tysk B/fransk A, psykologi C og mediefag C vil være naturlige valg, når du skal vælge valgfag på denne retning. I alle fag vil undervisningens indhold blive tilpasset, så det er relevant for en videre uddannelse hos Forsvaret.
Samlet set får du en studentereksamen som gælder til de videregående uddannelser på samme vilkår som vores andre retninger, hvis du finder ud af, at du vil en anden vej end Forsvaret.

Hvis du søger ind på skolen og er særligt interesseret i denne linje, skal du, når du har søgt om optagelse på STX med vores skole som første prioritet skrive en mail til post@nghf.dk. I mailen skal der fremgå navn og at du er interesseret i netop denne linje. Du skal ikke ikke skrive dit CPR-nummer men gerne et mobilnummer, så vi eventuelt kan kontakte dig. Send mailen samme dag, som du har søgt på optagelse.dk.

Bor du ikke i nærheden af skolen, er der mulighed for bo i en studielejlighed i Nørresundby. Du kan se dine muligheder på Studiebolig Aalborg. Desuden ligger PFA kollegiet i nærheden af skolen.

Læs mere i folderen