Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

SOF – supplerende overbygning for HF

Supplerende overbygning for HF-elever

Hvis du er HF-student efter ny ordning (normalt hvis du er student fra sommeren fra 2019 og frem), skal du have en supplerende overbygning for at kunne søge ind på lange videregående uddannelser som f.eks. universitetet. Du kan læse mere om det på siden med SOF.

Udbydere
I Nordjylland udbydes SOF på følgende steder:
Aalborg City Gymnasium
Aalborg Handelsskole
VUC Nordjylland
Thy-Mors VUC