Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Regler og lovtekst

Regler og lovtekst

Ifølge “Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne” er NGHF forpligtet til at give en række oplysninger, så offentligheden hurtigt kan danne sig et overblik over skolen som helhed.