Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Studievejledning

NGHF tilbyder studievejledning i forskellige varianter

Har du brug for vejledning til dine fremtidige muligheder, så er du kommet til det rette sted. Vi har flere typer studievejledning afhængigt af dine behov.

Intern studievejledning

Studievejlederne på skolen er en gruppe, som kan hjælpe dig med alle spørgsmål, som relaterer sig til din skolegang. Det kan allerede være i tiden op til du ansøger.

Der er  4 studievejledere på NGHF, der har ansvaret for hver deres klasser, og som følger eleverne gennem alle to eller tre år. Studievejledningen, som ligger i allerførst på skolens H-gang, har åbent hver dag fra kl. 08.00-15.00.

Deres rolle er at støtte og vejlede jer elever, så I gennemfører gymnasiet med det bedst mulige resultat. I kan altid henvende jer til dem, hvis I har brug for samtaler om personlige, faglige eller sociale problemer. Det er bedre at komme tidligt med et lille problem end at vente til det er blevet et ’stort ’ problem.  Nogle gange kan det hjælpe bare at tale med en ”neutral” person. Man kan altid få fat på en studievejleder, hvis man har brug for det via Lectio eller deres mail.

Elevcoach

Mange elever oplever i løbet af de tre år, at tingene ikke bare glider. Der kan være tale om motivationsproblemer, problemer af mere studieteknisk art eller personlige problemer. Er der tale om alvorlige psykiske problemer, kan vi henvise til både en elevcoach og en psykolog. begge har til huse på skolen. Der er også på skolen læsevejledere, som vi kan henvise til i tilfælde af skrive-/læsevanskeligheder. Det samme gælder talblindhed eller dyskalkuli, hvor vi har særligt uddannede lærere, der kan træde til. 

Studievalg Danmark

Studievejlederne rådgiver som udgangspunkt ikke om de videregående uddannelser. Dette varetages af Studievalg Danmark. Men mange spørgsmål og valg relaterer sig naturligt til fremtiden efter skolen, så derfor er du naturligvis altid velkommen til en snak om dette.

Nyttige værktøjer

Vi har også en række værktøjer og nyttige links omkring studievejledning.