Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Skriftlige opgaver

Skriftlige opgaver

På denne side kan du finde en beskrivelse af den skriftlige opgavetype, du nu skal i gang med.

Diskuter

Hvad kan der udledes

Hypoteser

Lineær regression

Notat

Sammenligning

Statistisk usikkerhed

Synopsis

Undersøge