Vigtig info til kommende elever. Vi glæder os til at se jer.

Skriftlige opgaver

Skriftlige opgaver

På denne side kan du finde en beskrivelse af den skriftlige opgavetype, du nu skal i gang med.

Diskuter

Hvad kan der udledes

Hypoteser

Lineær regression

Notat

Sammenligning

Statistisk usikkerhed

Synopsis

Undersøge