Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

Skriftlige opgaver

Skriftlige opgaver

På denne side kan du finde en beskrivelse af den skriftlige opgavetype, du nu skal i gang med.

Diskuter

Hvad kan der udledes

Hypoteser

Lineær regression

Notat

Sammenligning

Statistisk usikkerhed

Synopsis

Undersøge