Krav fra UVM – specifikt for stx og hf

Her kan  du finde link til de oplysninger, som UVM forlanger at gymnasier/HF offentliggør.