Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Krav fra UVM – specifikt for stx og hf