Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

Krav fra UVM – specifikt for stx og hf