Information til nye elever

Brobygning

Introkurser og brobygning på NGHF

Overvejer du STX eller HF, så kan du som elev i 8., 9. og 10. klasse komme på introkurser eller i brobygning her hos os. Formålet med brobygningsforløbet er, at du prøver at være elev i gymnasiet/hf. På din egen skole vil du få tilbud om at komme i brobygning. Her kan du så vælge STX eller HF på Nørresundby Gymnasium & HF. Hvornår du får muligheden for at komme i brobygning er forskelligt fra skole til skole. Vil du vide mere, kan du snakke med din UU-vejleder.

Brobygning for HF3

Hvordan foregår det?

Vi vil gerne give dig et klart billede af, hvad det vil sige at være gymnasieelev fagligt og socialt. Livet som gymnasieliv rummer nogle masser af forskelligtartede muligheder ud over alle de kendte og nye fag som skolen selvfølgelig først og fremmest er kendetegnet ved. Desuden får du et indblik i Nørresundby Gymnasium og HF’s helt særlige kendetegn og atmosfære. Du kommer dels til at gå på et hold med andre der har valgt stx/hf generelt og dels at få workshop-baseret undervisning på mindre hold efter jeres faglige interesser. Det forventes i begge tilfælde, at du deltager aktivt i undervisningen. Du får også mulighed for at komme ud i en gymnasieklasse og overvære undervisningen, samt mulighed for at snakke med gymnasieelever om, hvordan det er at gå i gymnasiet, og hvilke aktiviteter skolen tilbyder udover undervisningen. Når du møder om morgenen, vil du blive mødt af en vejleder, der følger dig ned til det lokale hvor holdet skal starte. I klassen møder du de andre elever i brobygning og får et program for de dage du skal være samt en introduktion til stx og hf’s opbygning – herunder grundforløb, studieretninger (stx) og fagpakker (hf). Resten af dagen går med rundvisning og møde med besøgsguides som vil fortælle og svare på spørgsmål samt følge noget undervisning og til slut har I en faglektion. På dag 2 mødes hele holdet sammen til en fysisk aktivitet (idrætstøj ikke nødvendigt). Herefter har I resten af dagen en workshop med enten kreative, naturvidenskabelige, samfundsfaglige eller sproglige fag. Hvis du er på et tredages-besøg (onsdag-fredag) vil der være en dag 3 med egen undervisning på holdet og mere tid til at følge undervisning i en klasse.

Du vil komme i en klasse med andre brobyggere, hvor du vil blive præsenteret for mange af de fag der er på HF og stx. Du vil blive præsenteret for nogle af de arbejdsformer, der bruges på gymnasiet, f.eks. tavleundervisning, pararbejde, gruppearbejde og mere projektorienteret arbejde. Du vil også komme på besøg i 1g og/eller 1HF-klasser, så du kan se hvordan undervisningen foregår.

 

Brobygning - sådan ser din dag ud.

Brobygning – sådan ser din dag ud.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte skolen. Du kan skrive en mail til vores studievejledere, skrive på Messenger/Facebook eller ringe. Hvis du vil vide mere om dagligdagen, kan du følge os på Facebook, Instagram og Snapchat. Her vil vil løbende lægge ting op som giver et godt billede af, hvordan livet som elev på NGHF er. Vi viser neden for et udvalg af billeder som viser forskellige aspekter af det gymnasieliv som vil vente, hvis du vælger en skole som vores. Vi ser frem til at tage imod dig!