Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Engelsk

I engelsk er det allervigtigste, at du kan skrive pænt engelsk, at du kan skrive grammatiske korrekt engelsk, at du kan formulere dig på en måde, som rammer den læser du skriver til, og at du har et ordforråd, der passer til emnet og læseren.

Vi arbejder altid med tekster; forstået som alt fra lyd og billeder til romaner og digte. Kernen i engelsk-faget er at analysere tekster og sprog, men samtidigt skal man også kunne sætte det i forhold til samfundet, historien eller andet litteratur og diskutere det.

Kernen i engelsk-faget er altså udover at lære sproget også blive dygtig til det at kunne forholde sig til menneskets syn på livet, verden og sig selv.

I den daglige undervisning spiller skriftligt engelsk en stor rolle og du vil stifte bekendtskab med mange forskellige genrer. Nogle af dem vil have træning af det sproglige eller grammatikken som fokus; andre vil være journalistiske og endeligt andre vil være akademiske.

 

Teorier, begreber og metoderSkriftlige opgaverSkriftlig eksamen