Information til nye elever

Venneforening

Skolens Venneforening

Nørresundby Gymnasium & HF-kursus’ Venner” blev stiftet i forbindelse med skolens 25 års jubilæum i 1987. Den har til formål at være bindeled mellem skolen og tidligere elever, forældre, nuværende og tidligere ansatte.
Dette realiseres gennem udsendelser med indbydelse til eksempelvis skolekomedien, fødselsdagsfesten, forårskoncerten med mere.
I tilknytning til fødselsdagsfesten har Venneforeningens medlemmerne mulighed for at deltage i spisningen ved festen og i forbindelse med skoleårets slutning arrangeres reception for 25, 40 & 50 års jubilar-årgange.
Endvidere yder foreningen økonomisk støtte til skolen rejsefond, udsmykning af skolen samt evt. andre vedkommende formål.

Venneforeningen har oprettet en fond med det formål, ved dimissionen, at uddele et eller flere rejselegater med studierelatere formål.

Det er også Venneforeningen der hvert år donerer Carpe Diem legatet.

Er du tidligere elev eller ansat, nuværende ansat, forældre til nuværende elev(er) eller af anden årsag ønsker at støtte foreningens formål – er dette foreningen du skal være medlem af!

DE ENESTE DER IKKE KAN BLIVE MEDLEM ER NUVÆRENDE ELEVER – DE KAN TIL GENGÆLD OVERTAGE FORÆLDRENES MEDLEMSSKAB, NÅR DE ER DIMITTERET.

Foreningens adresse:
Nørresundby Gymnasium & HF-kursus’ Venner”
v/ Flemming Pedersen
Strubjerg 21 st.th
DK-9400 Nørresundby
Tlf.: +45 21 40 11 20