HF valgfag

For alle fagpakker gælder det endvidere, at du skal vælge mindst et valgfag. Derfor kan du yderligere tone dit forløb ved at vælge efter interesse. De mulige valgfag er:

Astronomi C

Latin C

Billedkunst B/C

Matematik B

Biologi B

Mediefag B/C

Dramatik B/C

Musik B/C

Erhvervsøkonomi C

Naturgeografi B

Filosofi C

Oldtidskundskab C

Fysik C

Psykologi C

Idræt B/C

Religion B

Informatik C

Samfundsfag B

Innovation C

Statistik C

Kemi B

Tysk C