Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Erasmus-skole

Nørresundby Gymnasium og HF akkrediteret som Erasmus-skole

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har tildelt Nørresundby Gymnasium og HF en akkreditering som Erasmus-skole. Det kommer konkret til at betyde at vi her på skolen får nemmere adgang til at få støtte til og realisere de visioner vi har for fortsat udvikling af vores internationale arbejde, hvor der er planer om udveksling og øget samarbejde med andre skoler i EU for både elever og lærere.

Det kan for jer elever betyde at I får muligheder for at tale det fremmedsprog I har valgt at specialisere jer i med andre unge som interesserer sig for at lære det samme sprog eller som taler det som modersmål. Det kan være naturvidenskabselever som kan besøge spændende forskningsinstitutioner eller udføre eksperimenter i samarbejde med unge i et andet EU-land. Samfundsfagselever kan udføre komparative studier af ungdomskultur i forskellige lande eller besøge EU-institutioner og musikelever kan studere musikalske traditioner på tværs af Europa og samarbejde fysisk og virtuelt med musikklasser rundt omkring.

Et spændende arbejde som vi for alvor skyder i gang i dette forår, hvor 1a og 1x skal udveksle med elever fra henholdsvis Frankrig og Østrig!