Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Optagelse til HF

Tidsplan i forbindelse med optagelse til HF 2022

Start april: Pladsreservation
Ansøgere der har søgt optagelse på hf vil modtage brev i E-boks med oplysning om pladsreservation.

Start juli: Ansøgere modtager besked om optagelse i E-boks.

Hvis du skal til optagelsesprøve gælder følgende:
Du vil få besked fra os via e-boks, hvis du skal til optagelsesprøve. Datoerne for optagelsesprøver er fastlagt. Vi afholder optagelsesprøver på følgende dage:
· onsdag den 27. april
· fredag den 17. juni
· mandag den 27. juni
· onsdag den 3. august

Den første prøve er for ansøgere, hvor det allerede på dette tidspunkt kan afgøres, at de ikke har retskrav på optagelse. Det er fx elever fra prøvefrie skoler eller elever, der ikke følger undervisning i  2. fremmedsprog.

Den anden prøve er således fortrinsvis et tilbud til de elever, der primo juni ikke er vurderet uddannelsesparate og til de elever, der ikke kunne deltage i den første prøve.

Den tredje prøve er fortrinsvis for de elever, der ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen.

Den sidste prøve er fortrinsvis en sygeprøve. Hvis en ansøger ikke består en optagelsesprøve, kan de efterfølgende prøvedatoer bruges til at aflægge optagelsesprøven igen. Dog kan man kun aflægge prøve to gange i et optagelsesår.

 

Undervisningsministeriets bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Optagelsesprocedure og optagelseskrav for 9. og 10. klasser, som søger 2-årige gymnasiale uddannelser