Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

HF-Sundhed

Til dig med interesse for sundhed, idræt og mennesker.

Fagpakke: HF-sundhed

Fagpakken HF-sundhed er for dig, der ser dig selv i et arbejde inden for f.eks. sundhedssektoren eller bare finder områderne sundhed, idræt og arbejdet med mennesker interessant. Samspillet mellem Idræt B og Biologi B gør dig klogere på kroppen som et fysiologisk medie, men også på samfundets opfattelse af kroppen og dens sundhed. Hvis du ender med at vælge denne pakke skal du være opmærksom på at du i 1hf skal have valgt idræt C.

Gennem faget idræt B får du viden og indsigt i kroppens fysiske udfoldelsesmuligheder, idrættens historiske udvikling samt den enkelte og samfundets opfattelse af sundhed. I undervisningen arbejdes der praktisk med forskellige idrætsgrene, som kobles til teoretiske cases såsom sundhed, sociologi og fysiologi. 

Faget biologi B behandler også kroppen og her dykkes der bl.a. ned i kroppens organsystemer, dets celler og vekselvirkningen herimellem. Herudover får du indsigt i hvordan mikroorganismer og sygedomme kan påvirke kroppen og andre organismer. Hertil arbejdes der også med menneskets indvirkning på miljøet både lokalt og globalt. Undervisningen vil foregå både teoretisk og ved praktisk laboratoriearbejde i Nørresundby Gymnasium og HF’s velindrettede laboratorier.

Når du vælger fagpakken HF sundhed, får du både indsigt og udsyn med afsæt i menneskekroppen. Du vil opleve at blive klogere på din egen krop, samtidig med at du lærer hvordan den kan påvirke naturen og miljøet omkring dig.