Information til nye elever

Decimalklassedelingen

Decimalklassedelingen

00-07: Værker af almindeligt og blandet indhold. (REOL 1)
00 Bogvæsen og boghåndværk
01 Bibliografi
02 Biblioteks- og Arkivvæsen
03 Encyklopædier. Konversationsleksika
04 Samlinger. Værker af blandet indhold
05 Aviser. Periodika af blandet indhold
06 Museumsvæsen i alm.
07 Pressevæsen

10-19: Filosofi. Psykologi. Videnskab og forskning (REOL 1)
10 Filosofi
11 Logik
12 Erkendelsesteori. Metafysik
13 Psykologi
14 Okkultisme
15 Etik
16 Religionsfilosofi
17 Æstetik
19 Videnskab. Forskning i alm

20-29: Religion (REOL 1)
20 Den kristne religion i alm.
21 Naturlig teologi
22 Bibelen
23 Dogmatik
24 Trosliv. Opbyggelse
25 Mission
26 Kirkens institutioner og arbejde
27 Kirkehistorie
28 Kristne kirker og sekter. Kirkelig enhed
29 Religionsvidenskab

30-39: Samfundsvidenskab. Pædagogik. Folkekultur (REOL 1-3 )
30 Samfundsvidenskaberne i alm.
31 Statistik. Demografi
32 Politik
33 Økonomi
34 Lov og ret. Lovgivning
35 Statsforvaltning
36 Lokalforvaltning og -politik
37 Uddannelse. Opdragelse m.fl.
38 Forsikring. Forsorg. Omsorg
39 Folkekultur i alm.

40-49: Geografi og rejser. Lokalhistorie (REOL 3-4)
40 Geografi og rejser i alm.
41 Europa (verdensdel)
42 Frankrig
43 England
44 Mellemeuropa
45 Norden
46 Danmark
47 Andre europæiske lande
48 Andre verdensdele
49 Polarlande

50-59: Naturvidenskab og matematik. Antropologi og etnografi (REOL 4-5 )
50 Naturvidenskab i alm.
51 Matematik
52 Astronomi og astrofysik
53 Fysik og kemi
54 Kemi
55 Geologi og geofysik
56 Biologi
57 Botanik
58 Zoologi
59 Antropologi i alm. Etnografi

60-69: Praktiske fag. Lægevidenskab (REOL 5)
60 Teknik i alm.
61 Medicin. Hygiejne
62 Maskinlære. Varmeteknik. Elektroteknik
63 Landbrug. Skovbrug. Havebrug. Fiskeri
64 Hjem og husholdning
65 Handel og samfærdsel. Søfart
66 Kemisk industri
67 Mekaniske industrier
68 Håndværk
69 Byggeteknik

70-79: Kunst. Teater. Film. Musik. Spil. Idræt (REOL 6-7)
70 Kunst i alm.
71 Arkitektur
72 Enkelte kunstneres værker
73 Skulptur, -installationer m.v.
74 Malerkunst. Tegnekunst
75 Grafisk-. computer-. video-. foto kunst
76 Kunsthåndværk. -industri. Antikviteter
77 Teater. Film. Radio. Tv
78 Musik
79 Forlystelser. Spil. Idræt

80-89: Litteratur. Sprog
80 Litteraturteori og litteraturforskning i alm. (REOL 7)
81 Litteraturhistorie (REOL 7-8 )
82 Fransk skønlitteratur (REOL 18)
83 Engelsk & amerikansk skønlitteratur (REOL 18-19)
84 Tysk skønlitteratur (REOL 19)
85 Norsk skønlitteratur (REOL 22)
87 Svensk skønlitteratur (REOL 22)
88 Øvrige litteraturer (REOL 8)
89 Sprog (REOL 8-9)

90-99: Historie
90 Historie i alm. (REOL 11)
91 Enkelte historiske perioder (REOL 11-12)
92 Frankrigs historie (REOL 13)
93 Englands historie (REOL 13)
94 Mellemeuropas historie (REOL 13)
95 Nordens historie (REOL 13)
96 Danmarks historie (REOL 13-14)
97 Andre europæiske landes historie (REOL 15)
98 Andre verdensdeles historie (REOL 15)
99 Personalhistorie. Genealogi (REOL 16-17)