Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

I tilfælde af brand

A. Vedr. ledelse og administration

Kontoret informeres hurtigst muligt om, hvor branden er opstået og omfanget af den.
Der varsles via brandalarm og alle-kald til elever og personale. Alle skal forlade skolen og mødes på sportspladsen.
Brandvæsenet alarmeres automatisk. Hvis der er tilskadekomne alarmere kontoret via 112.
Rektor eller rektors stedfortræder medbringer til sportspladsen megafon, der altid skal opbevares på vicerektors kontor.
De ansvarlige ledelses- og TAP repræsentanter sikrer sig så vidt muligt på vejen ud til sportspladsen, at der ingen personer er i de lokaler, de passerer. Døre og vinduer skal efterlades lukket, men ikke låst.
De tilstedeværende ledelsesrepræsentanter tager derefter opstilling på sportspladsen ved skolens bagindgang for enden af aulaen.
Hvis det af sikkerhedshensyn er nødvendigt eller hvis man får besked om det, skal alle søge mod Løvvangskolens idrætshal vest for gymnasiet.

B. Vedr. elever

Elever, der har undervisning forlader hurtigst muligt skolen ad nærmeste (nød)udgang og samles med den aktuelle hold/klasse og lærer på sportspladsen på græsset i passende afstand fra den asfalterede brandvej og så tæt på området ved skolens bagindgang for enden af aulaen, som muligt.
Elever der ”arbejder selv” (f.eks. ved lærerfravær) eller ikke har undervisning, skal hurtigst muligt forlade området og gå til sportspladsen ad hurtigste vej. Her finder de sammen med deres respektive klasser og sikrer sig, at alle i klassen er til stede på sportspladsen eller et andet sted udenfor skolen (syg m.m.). Hvis der er usikkerhed om dette, meddelelses det til ledelsesrepræsentanten ved skolens bagindgang med oplysning om navn og om hvor eleven er set sidst på skolen.
I tilfælde af brandalarm i frikvarteret gælder ovenstående for den lektion, der ligger umiddelbart efter det pågældende frikvarter.
Alle bliver på sportspladsen indtil der gives anden besked fra brandmyndigheder eller ledelse.
Hvis det af sikkerhedshensyn er nødvendigt eller hvis man får besked om det, skal alle søge mod Løvvangskolens idrætshal vest for gymnasiet.

C. Vedr. personalet

Når alarmen lyder skal lærere og klasser hurtigst muligt forlade skolen ad nærmeste (nød)udgang. Lærerne leder klassen.
Når lærerne forlader undervisningslokalet skal de sikre sig at alle er med ud og derefter lukke døre og vinduer, men ikke låse.
Lærerne sikrer sig så vidt muligt, at der ingen personer er i de lokaler de passerer på vejen ud til sportspladsen. Døren ind til det kontrollerede lokale skal efterlades lukket, men ikke låst.
Øvrige personalegrupper og elever, der forlader et lokale, skal sikre sig at alle er kommet med ud, og derefter lukke døre og vinduer, men ikke låse.
Læreren tager sammen med sin klasse/hold opstilling på sportspladsen på græsset i passende afstand fra den asfalterede brandvej og så tæt på området ved skolens bagindgang for enden af aulaen, som muligt.
Læreren leder gruppen og sikrer sig, at alle er til stede på sportspladsen eller et andet sted uden for skolen (syg, m.m.). Hvis der er usikkerhed om dette, meddelelses det til ledelsesrepræsentanten ved skolens bagindgang med oplysning om navn og om hvor eleven er set sidst på skolen.
Alle skal blive på sportspladsen indtil der gives anden besked fra brandmyndigheder eller ledelse.
Hvis det af sikkerhedshensyn er nødvendigt, eller hvis man får besked om det, skal alle søge mod Løvvangskolens idrætshal vest for gymnasiet.

Niels Magnus Christensen / Søren Borup

November 2016