Mandag den 15. januar er der Åbent hus

Eksamensbeviser

Gamle eksamensbeviser

Kopi af eksamensbevis

I henhold til Eksamensbekendtgørelse nr. 738, § 36 må skolen kun udstede ét originalbevis.

Er dette bortkommet har du følgende muligheder:
Er du dimitteret i 1995 eller senere, kan du bestille en kopi af dit eksamensbevis, ekspeditionstiden er ca. 1 uge. Beviset sendes til din e-Boks.

Du skal sende en mail til post@nghf.dk med følgende oplysninger:
•    Navn (dit navn da du gik på Nørresundby Gymnasium)
•    Fødselsdato
•    Hvilket år du dimitterede
•    Hvilken klasse du gik i

Er du dimitteret før 1995 , skal du kontakte Rigsarkivet.
Er dit bevis over 30 år gammelt har vi ikke mulighed for at genskabe det. Jvf. Eksamensbekendtgørelse nr. 738, § 38.