Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Eksamensbeviser

Gamle eksamensbeviser

Kopi af eksamensbevis

I henhold til Eksamensbekendtgørelse nr. 738, § 36 må skolen kun udstede ét originalbevis.

Er dette bortkommet har du følgende muligheder:

Er du dimitteret i 2004 og frem, kan du finde det digitalt på Min Kompetencemappe. Beviset benyttes automatisk af optagelse.dk.

Er du dimitteret mellem 1995 og 2004, kan du bestille en kopi af dit eksamensbevis, ekspeditionstiden er ca. 1 uge. Beviset sendes til din e-Boks.

Du skal sende en mail til post@nghf.dk med følgende oplysninger:
•    Navn (dit navn da du gik på Nørresundby Gymnasium)
•    Fødselsdato
•    Hvilket år du dimitterede
•    Hvilken klasse du gik i

Er du dimitteret før 1995 , skal du kontakte Rigsarkivet.
Er dit bevis over 30 år gammelt har vi ikke mulighed for at genskabe det. Jvf. Eksamensbekendtgørelse nr. 738, § 38.