Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Hvordan søger jeg SU?

Hvordan søger jeg SU?

  • Alle kan søge om SU, når man er 18 år.
  • Du skal ansøge digitalt via www.su.dk
  • Du kan få SU fra det første hele kvartal, efter at du er fyldt 18 år!
  • Grundbeløbet fremgår på www.su.dk.
  • Beløbet kan forhøjes afhængig af forældres indkomst, se SU’s hjemmeside.
  • Alle 18 og 19-åriges SU-tildeling afhænger af forældres indkomst uanset om eleven bor hjemme eller i egen bolig
  • Hvis du skal have dispensation eller lån, bliver du henvist til din studievejleder.
  • SU er skattepligtig indtægt.

Link til Statens Uddannelsesstøtte