Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

For HF

For HF

På HF er der placeret en lang række store opgaver, som du kan læse mere om her: DHO, LSO og SSO.

Dertil kommer desuden en KULT-eksamen, hvor eleven eksamineres i KS-gruppen (historie, samfundsfag og religion). Til denne eksamen er der udformet en skriveskabelon, som du kan hente her: Skabelon KULT (enkelt og flerfagligt).

 

Endelig er der i løbet af HF-uddannelsen indlagt 3 PKL-forløb, hvilket har til formål at give eleven et indtryk af hvilken retning, vedkommende vil gå. Det kan du læse mere om her: Praksis- og karrierelæring (PKL).