Indvitaion til dimission 2022 fredag den 24. juni kl. 10.00.

For HF

For HF

På HF er der placeret en lang række store opgaver, som du kan læse mere om her: DHO, LSO og SSO.

Dertil kommer desuden en KULT-eksamen, hvor eleven eksamineres i KS-gruppen (historie, samfundsfag og religion). Til denne eksamen er der udformet en skriveskabelon, som du kan hente her: Skabelon KULT (enkelt og flerfagligt).

 

Endelig er der i løbet af HF-uddannelsen indlagt 3 PKL-forløb, hvilket har til formål at give eleven et indtryk af hvilken retning, vedkommende vil gå. Det kan du læse mere om her: Praksis- og karrierelæring (PKL).