Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Skriftlige opgaver

Skriftlige opgaver

I den daglige undervisning spiller skriftligt engelsk en stor rolle, og du vil stifte bekendtskab med mange forskellige genrer. Nogle af dem vil have træning af det sproglige eller grammatikken som fokus; andre vil være journalistiske og endeligt andre vil være akademiske. Til eksamen er hovedopgaven akademisk skrivning, mens der kan være andre typer i de sproglige dele af eksamen.

Gode formuleringer, når man henviser til tekster :

It says on page XX that….
It is written on page XX that…
In line XX on page XX it says that….
Pages 1-5
Lines 9-11

Skrivegenrer Krav/ Kendetegn
Referat/Summary Indledende sætning (For example: The article/short story (Indsæt: title) by (Indsæt: author) deals with….)

Skrives i nutid

Brug egne ord

Husk objektivitet

Ingen citater

Gengiver tekstens hvem, hvad, hvor og hvornår, men kommenterer ikke hvorfor.

 

Husk at behandle hele teksten, også afslutningen.

Essay Et essay kan være to ting: enten en kort afsluttet argumenteret tekst om et emne eller  en tekstanalyse.

 

For tekstanalyse gælder:

Lav en indledning (præsenter teksten og evt. dens tema)

Lav en tekstanalyse – oftest får du et fokus.

Skriv om teksten i nutid

Brug PEE

Lav en afslutning, som knyttes til din indledning.

Personkarakteristik /Character sketch
  1. Ydre kendetegn (navn, køn, alder, sprog (dialekt, slang, hverdags- eller fagsprog), job, sociale forhold, bolig, miljø, familie m.m.
  2. Indre kendetegn (følelser, adfærd, holdninger, personlige egenskaber m.m.)
  3. Relationer til andre og omgivelserne

 

Man taler om direkte karakteristik dvs. alder, udseende, egenskaber og holdninger, der beskrives og oplyses direkte i teksten.

Man taler om indirekte karakteristik dvs. adfærd, handlinger og tale, som vi må tolke for at forstå, hvordan karakteren egentlig er.

Diskussion Lav en indledning, som præsenterer fokus/emnet for din diskussion. Hvis du bliver bedt om at ”tage udgangspunkt i” noget, skal det nævnes her.

Se sagen fra flere sider; altså ”on the one side…and on the other side”.

Lav en afslutning, der knyttes til din indledning, og som samler om på emnet.