Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

HF-Mennesker

Til dig med interesse for psykologi og filosofi

Fagpakke: HF-mennesker

På HF-mennesker bliver du undervist i fag, som kan bidrage til, at du kan navigere i en social og kompleks verden. Fagene vil hjælpe dig med at stille – og få besvaret spørgsmål om dig selv og andre og give dig mulighed for at se dine og andres sociale omgivelser fra mange perspektiver.

Fagene psykologi på b-niveau og filosofi på c-niveau komplimenterer hinanden godt og øger din forståelse for menneskers og livets kompleksitet. I begge fag kommer du til at dykke ned i et stort og sammensat teoretisk univers, hvor du vil belyse en sag ud fra forskellige teoretiske ståsteder.

Psykologi er et bredt fag med en lang videnskabelig tradition, hvor der over tid er kommet mange flere teorier til. Du vil komme til at behandle cases om menneskets udvikling, både når den forløber godt og sundt – og når den ikke gør, og du vil komme til at se på konsekvenser for det videre liv. Socialpsykologisk skal du se på eksempler på situationer, hvor grupper og autoriteter har haft indflydelse på det enkelte individs handlinger. Du vil stifte bekendtskab med neuropsykologi og tænkning og vil således komme ind på spørgsmålet om arv og miljø i forhold til det enkelte individs forudsætninger. Psykologi opererer altså inden for humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder. I løbet af undervisningen, skal du også selv udarbejde en feltundersøgelse, hvor du skal lave en mindre feltundersøgelse og fordybe dig i de psykologiske temaer.

Filosofi udspringer af undren. Når vi undrer os, så begynder vi at stille spørgsmål, og vi ønsker svar, vi ønsker viden. Filosofi betyder kærlighed til viden. I filosofi forsøger vi ikke at tage noget for givet, men vi stiller spørgsmål ved hvad som helst, og læser og diskuterer kloge menneskers svar. Vi arbejder med praktisk filosofi, som handler om, hvordan vi skal opfatte og bør behandle mennesker. Vi arbejder med teoretisk filosofi, som handler om, hvordan vi opfatter og kan forstå verden.

I løbet af de to år har du psykologi b og filosofi c på 3. og 4. semester, og undervisningen vil foregå både på skolen og ude af huset, hvor vi vil tage på forskellige ekskursioner og få besøg af eksperter på forskellige områder.

HF-mennesker er for dig, der godt kan lide at arbejde med mennesker, er nysgerrig på at vide mere om, hvad der ligger til grund for menneskers identitet og handlinger. Du ønsker at arbejde med mennesker og kan se dig selv blive sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut, pædagog, lærer eller lignende.