Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Samfundsvidenskabelige studieretninger

En verden af muligheder

Samfundsvidenskabelige studieretninger – En verden af muligheder

De samfundsfaglige retninger giver dig redskaber til at kvalificere dine standpunkter og handlemuligheder i en verden, hvor samfundsudviklingen er både dynamisk og kompleks. I studieretning, hvor samfundsfag arbejder sammen med matematik på højeste niveau, vil samspillet gøre dig bedre i stand til at forstå spillet om finansloven, diskussionen om ulighed og statistiske undersøgelser. Retningen med samfundsfag og engelsk giver dig en grundlæggende indsigt i samfundsforhold i Danmark og i engelsksprogede lande, særligt England og USA. Du vil lære at anvende det engelske sprog i tale og i skrift, samt opnå en forståelse for de elementer som påvirker vores samfund.

Studieretningen med samfundsfag og engelsk udbydes også i en business-version, hvor man har erhvervsøkonomi C og samfundsfag, engelsk og dansk tones i retning af det merkantile aspekt af fagene. Denne studieretning kan være interessant for dig som på længere sigt overvejer at arbejde med handel, markedsføring og økonomi.

Baggrundsbillede af tre elever, der sidder ved en computer og snakker

Når du vælger en af de to samfundsfaglig retninger er der dog også en lang række fællestræk. Alle skal have temaer inden for sociologi, politik, økonomi, international politik og metode. Det er således måden man arbejder med disse temaer på som kan variere, alt efter om man har valgt matematik eller engelsk som det fag, der på højt niveau skal indgå i samarbejde med samfundsfag.

På begge studieretninger er der i løbet af de tre år forskellige aktiviteter både på og udenfor skolen. Eksempelvis kan der blive arrangeret fællestimer om højaktuelle samfundsfaglige emner med andre klasser eller din egen klasse kan få besøg af politikere og eksperter udefra. Der er også altid paneldebatter i forbindelse med valg, hvor politikere duellerer. Du vil også selv blive sat i gang med at lave undersøgelser, hvor du får metode og teori til at spille sammen ved at f.eks. at foretage interviews eller lave spørgeskemaundersøgelser. Klassens studietur 2.g vil i reglen være tonet efter studieretningen og 3.g byder på en kort studietur til København som rummer et væld af muligheder for samfundsfagligt interesserede elever.

Når der hvert år afholdes studieretningsdag på Nørresundby Gymnasium og HF er det på retninger selvfølgelig med fokus på samfundsfaglige problemstillinger. Her har vi et fint samarbejde med de videregående uddannelser i Aalborg om deres faglighed og tilbud når der skal vælges en vej videre fra gymnasiet.
De samfundsfaglige studieretninger kan være noget for dig der gerne vil læse f.eks. statskundskab, jura eller økonomi.

Se studieretningerne her:

 Samfundsfag A, Matematik A

 Samfundsfag A, Engelsk A