Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Samfundsfag A – Engelsk A

Studieretning med samfundsfag A og engelsk A

Studieretningen med samfundsfag og engelsk giver redskaber til at forstå et komplekst og globalt orienteret samfund. Samfundsfag beskæftiger sig med både danske og internationale forhold og samspillet med engelsk giver en oplagt mulighed for at koble danske samfundsforhold til lignende forhold hos markante aktører i den engelsktalende del af verden. Engelsk er det væsentligste sprog når mennesker på tværs af grænser skal kommunikere. Foruden at lære sproget på højt niveau er engelsksproget litteratur en indgang til at forstå kultur, historie og samfundsforhold i engelsktalende lande og dermed forstærker de to fag hinanden.

Denne studieretning er egnet for dig, der er interesseret i samfundsforhold og på længere sigt i samfundsvidenskabelige studier.

For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på Adgangskortet.