Information til nye elever

HF

Tag en 2-årig gymnasial uddannelse hos NGHF

Bliv rustet til fremtiden med HF

Hvad siger eleverne om HF?

 
   
   
 

Download folder om skolen

Download folder om 2-årig HF

HF er en almen gymnasial uddannelse, som giver adgang til primært korte og mellemlange videregående uddannelser. En del af de elever, der starter på HF hos os er typisk lidt ældre end dem, der går i 1.g på vores STX, men vi har flest elever i aldersgruppen 16-22 år. Når man vælger HF, skal man vide, at ens klassekammerater ofte kommer fra meget forskellige baggrunde, og man skal se det som en styrke. Det gør vi nemlig på NGHF. I HF afsluttes alle fag med eksamen. Du kan komme på HF både fra 9. og 10.klasse, og også hvis du har været væk fra skolen nogle år.

Første skoleår består af undervisning i de obligatoriske fag og faggrupper. Inden andet år vælger du en fagpakke. Fagpakkerne består af fag, som kan forberede dig til bestemte uddannelser, for eksempel som pædagog, sygeplejerske, finansøkonom eller en teknisk/kreativ uddannelse. Vi udbyder fire forskellige fagpakker, som alle defineres af to fag suppleret med en række obligatoriske fag og valgfag. Derfor kan du på Nørresundby Gymnasium og HF nemt finde en fagpakke, der passer til dine evner og interesser.

Det svære valg af fagpakke

Vi hjælper dig med dit valg af fagpakke. Sideløbende med undervisning i fagene har du nemlig et praktik- og projektforløb som skal hjælpe dig med at afklare, hvad du interesserer dig for og gerne vil lave efter HF. Det foregår delvist på skolen og delvist uden for skolen for at give dig en fornemmelse for dine muligheder. Når du har gået her i et halvt år, ved du mere om, hvordan du klarer dig fagligt inden for de obligatoriske fag, og hvad din hovedinteresse er. Så kan vi vejlede dig til valg af den rette fagpakke – også set i lyset af dine ønsker om videre uddannelse efter HF. Derefter er der fokus på, hvad du vil efter HF.