HF

HF
HF er en 2-årig gymnasial uddannelse. En del af de elever, der starter på HF er typisk lidt ældre end dem, der går i 1.g, men vi har flest elever i aldersgruppen 17-24. Når man vælger HF, skal man vide, at ens klassekammerater ofte kommer fra meget forskellige baggrunde, og man skal se det som en styrke. Det gør vi nemlig på NGHF. I HF afsluttes alle fag med eksamen. Du kan komme på HF både fra 9. og 10.klasse, og også hvis du har været væk fra skolen nogle år.

ANSØG HER

 

 

Første skoleår består af undervisning i de obligatoriske fag og faggrupper. Inden andet år vælger du en fagpakke.

Fagpakkerne består af fag, som kan forberede dig til bestemte uddannelser, for eksempel som pædagog, sygeplejerske, finansøkonom eller en teknisk/kreativ uddannelse. Vi udbyder fire forskellige fagpakker, som alle defineres af to fag suppleret med en række obligatoriske fag og valgfag. Derfor kan du på HF nemt finde en fagpakke, der passer til dine evner og interesser.

Vi hjælper dig med dit valg af fagpakke. Sideløbende med undervisning i fagene har du nemlig et praktik- og projektforløb som skal hjælpe dig med at afklare, hvad du interesserer dig for og gerne vil lave efter HF. Det foregår delvist på skolen og delvist uden for skolen for at give dig en fornemmelse for dine muligheder. Når du har gået her i et halvt år, ved du mere om, hvordan du klarer dig fagligt inden for de obligatoriske fag, og hvad din hovedinteresse er. Så kan vi vejlede dig til valg af den rette fagpakke – også set i lyset af dine ønsker om videre uddannelse efter HF. Derefter er der fokus på, hvad du vil efter HF.

Læse mere om fag og fagpakker nedenfor.

Mulige fagpakker

 

HF – Mennesker

HF mennesker henvender sig til dig, som gerne vil arbejde med omsorg eller pædagogik og de problemstillinger som knytter sig hertil. Den består af psykologi B og filosofi C.

HF samfund

HF samfund henvender sig til dig, som gerne vil arbejde med samfundsmæssige problemstillinger med mennesket i fokus. Den består af samfundsfag B og psykologi C.

HF økonomi

HF økonomi henvender sig til dig som vil arbejde med økonomi og matematik og har fokus på handel, markeder, reklamer og ledelse. Pakken kombinerer matematik B og erhvervsøkonomi C.

HF sundhed

HF sundhed henvender sig til dig, som har interesse for idræt og de biologiske og sundhedsmæssige aspekter hertil. Pakken kombinerer biologi B og idræt B. (Du skal vælge idræt i 1. hf)

Uanset fagpakke får du en række obligatoriske fag.

Valgfag for HF

For alle fagpakker gælder det endvidere, at du skal vælge mindst et valgfag. Derfor kan du yderligere tone dit forløb ved at vælge efter interesse. De mulige valgfag er:

Astronomi C

Latin C

Billedkunst B/C

Matematik B

Biologi B

Mediefag B/C

Dramatik B/C

Musik B/C

Erhvervsøkonomi C

Naturgeografi B

Filosofi C

Oldtidskundskab C

Fysik C

Psykologi C

Idræt B/C

Religion B

Informatik C

Samfundsfag B

Innovation C

Statistik C

Kemi B

Tysk C

Nørresundby Gymnasium logo