Velkommen til åben skole lørdag den 27. november.

HF

Tag en 2-årig gymnasial uddannelse hos NGHF

HF – 2-årig gymnasial uddannelse

HF Aalborg er en almen 2-årig gymnasial uddannelse. En del af de elever, der starter på HF Aalborg er typisk lidt ældre end dem, der går i 1.g på vores STX, men vi har flest elever i aldersgruppen 17-24. Når man vælger HF, skal man vide, at ens klassekammerater ofte kommer fra meget forskellige baggrunde, og man skal se det som en styrke. Det gør vi nemlig på NGHF. I HF afsluttes alle fag med eksamen. Du kan komme på HF både fra 9. og 10.klasse, og også hvis du har været væk fra skolen nogle år.

Første skoleår består af undervisning i de obligatoriske fag og faggrupper. Inden andet år vælger du en fagpakke.

Fagpakkerne består af fag, som kan forberede dig til bestemte uddannelser, for eksempel som pædagog, sygeplejerske, finansøkonom eller en teknisk/kreativ uddannelse. Vi udbyder fire forskellige fagpakker, som alle defineres af to fag suppleret med en række obligatoriske fag og valgfag. Derfor kan du på HF Aalborg nemt finde en fagpakke, der passer til dine evner og interesser.

Vi hjælper dig med dit valg af fagpakke. Sideløbende med undervisning i fagene har du nemlig et praktik- og projektforløb som skal hjælpe dig med at afklare, hvad du interesserer dig for og gerne vil lave efter HF. Det foregår delvist på skolen og delvist uden for skolen for at give dig en fornemmelse for dine muligheder. Når du har gået her i et halvt år, ved du mere om, hvordan du klarer dig fagligt inden for de obligatoriske fag, og hvad din hovedinteresse er. Så kan vi vejlede dig til valg af den rette fagpakke – også set i lyset af dine ønsker om videre uddannelse efter HF. Derefter er der fokus på, hvad du vil efter HF.

Mulige fagpakker

HF – Mennesker

HF mennesker henvender sig til dig, som gerne vil arbejde med omsorg eller pædagogik og de problemstillinger som knytter sig hertil. Den består af psykologi B og filosofi C.
Læs mere om HF – mennesker

HF – Samfund

HF samfund henvender sig til dig, som gerne vil arbejde med samfundsmæssige problemstillinger med mennesket i fokus. Den består af samfundsfag B og psykologi C.
Læs mere om HF – samfund

HF – Økonomi

HF økonomi henvender sig til dig som vil arbejde med økonomi og matematik og har fokus på handel, markeder, reklamer og ledelse. Pakken kombinerer matematik B og erhvervsøkonomi C.
Læs mere om HF – økonomi

HF – Sundhed

HF sundhed henvender sig til dig, som har interesse for idræt og de biologiske og sundhedsmæssige aspekter hertil. Pakken kombinerer biologi B og idræt B. (Du skal vælge idræt i 1. hf)
Læs mere om HF – sundhed

Uanset fagpakke får du en række obligatoriske fag, nemlig dansk A, engelsk B, matematik C. Fagene biologi C, kemi C og naturgeografi C en slået sammen til NF og Historie B, religion C og samfundsfag C er slået sammen  til KULT.

Valgfag for HF – ton dit valg af fagpakke med valgfag
Hos NGHF er de fleste af fagene, du skal have obligatoriske fag, son du har via dit valg af fagpakke. Vi udbyder en række af forskellige valgfag. Uanset valg af fagpakke skal der vælges mindst to valgfag på HF Aalborg. Det er vigtigt at lægge mærke til, at nogle af fagene kan vælges på flere niveauer. Derfor er det muligt at man via sine tilvalg kan tone i en bestemt retning afhængig af egen interesse, dog skal niveauet på valgfaget passe med din fagpakke. På NGHF udbydes:

Valgfag på B-niveau:
Billedkunst, Matematik, Biologi, Mediefag, Dramatik, Musik, Naturgeografi, Idræt, Religion, Samfundsfag og Kemi.

Valgfag på C-niveau:
Billedkunst, Mediefag, Dramatik, Musik, Idræt, Astronomi, Latin, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Oldtidskundskab, Fysik, Psykologi, Informatik, Innovation, Statistik og Tysk.