Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Arbejdsmiljø på NGHF

Arbejdsmiljø-arbejdet på skolen er beskrevet i “Aftale om arbejdsmiljø-samarbejdet på NGHF”. Her er den overordnede organisation, ansvarsområder og konkrete opgaver nedfældet.

Cirka hvert tredie år udarbejdes henholdvis en ARBEJDSMILJØUNDERSØGELSE (APV) vedr. medarbejderne samt en UNDERVISNINGSMILJØ VURDERING (UMV) vedr. elevernes arbejdsmiljø.

I samarbejde med skolens ledelse har arbejdsmiljøudvalget udarbejdet en evakuerings-procedure i tilfælde af brand på skolen.