Information til nye elever

Naturvidenskabelige studieretninger

Science

De naturvidenskabelige retninger giver dig viden og redskaber til at beskrive og forstå den verden du lever i. Det giver dig mulighed for at forholde dig kvalificeret og analytisk til informationer du møder i din hverdag. Det giver dig også mulighed for kvalificeret at bidrage med informationer.

Baggrundsbillede af flere elever, der står i kitler i et laboratorie

Science Tech

Hvis du vælger en naturvidenskabelige linje med matematik, fysik og kemi er du virkelig godt rustet, hvis du vil læse videre bagefter, idet fagene giver adgang til næsten alle uddannelser.

Du kan bl.a. uddanne dig videre med naturvidenskab og være med til at præge den teknologiske fremtid. Du kan vælge alle uddannelser inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab herunder læge og ingeniøruddannelserne. Men også uddannelser som jura, økonomi, matematik økonom og journalist har du adgang til.

Studieretninger med matematik A og fysik og kemi på mindst B-niveau er et virkelig godt valg, hvis du interesserer dig for fagene og gerne vil have mange døre åbne ifm. din videre uddannelse

Om fagene

Gennem arbejde med eksperimenter og teori i kemi og fysik opnås der en naturfaglig indsigt, der danner baggrund for at kunne forstå og diskutere naturvidenskabelige og teknologiske emner.

Fysik og kemi er fag der er med til at sikre os den levestandard vi har i dag, lige fra mobiltelefonen og computeren til lægemidler og energiforsyning og mange hjælpemidler inden for lægevidenskab.

Fysik og kemi har desuden stor indflydelse på udviklingen af ny teknologi. Mange af de resultater, der er opnået i moderne fysik og kemi er opnået ved anvendelse af matematik, og kemiens og især fysikkens love formuleres da også i matematikkens sprog. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling som anvendes inden for mange fagområder. Faget har udviklet sig i et samspil mellem anvendelser og opbygning af teori.

I forbindelse med arbejdet med fagene inddrages desuden kontakter til omverden, så som Aalborg universitet og lokale virksomheder.

Se studieretningenerne her:

 Kemi A, Matematik A, Fysik B

 Fysik A, Matematik A, Kemi B

 Matematik A, Fysik B, Kemi B

Science Life og Science Biotech

Studieretningerne Science Life og Science Biotech giver dig, gennem viden og kunden inden for fagene biologi, kemi, biokemi, molekylærbiologi og bioteknologi en grundlæggende indsigt i alt levende i og omkring dig.

På de to studieretninger planlægges undervisningen, så du forstår det enkelte fags betydning for, hvordan du opfatter verden omkring dig. Med udgangspunkt i FN´s verdensmål giver vi dig en faglig baggrund til at kunne forstå betydningen af sundhed, biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse, og evnen til at kunne tage stilling til de problemstillinger du møder i din hverdag inden for disse områder. Du bliver klædt på til selv at bidrage innovativt og ansvarligt til samfundets udvikling.

På de to studieretninger bliver teori og praksis koblet tæt sammen, idet du i gymnasiets 3 biologi- og kemilaboratorier skal bruge din teoretiske viden i praksis. Vi tager også ud i felten, hvor vi f.eks. kan undersøge biodiversiteten i en å eller sø, og udtage forskellige prøver til analyse af f.eks. indholdet af næringssalte eller indholdet af miljø-DNA.

Vi inviterer virkeligheden indenfor i form af samarbejde med lokale uddannelsessteder og virksomheder. Studieretningen deltager f.eks. i flere udviklings- og forskningsprojekter, som giver dig mulighed for på gymnasiet at afprøve helt nye værktøjer og metoder inden for biologi og bioteknologi. Vi tager også på ekskursioner, f.eks. besøger vi ofte Forskningscenter Foulum ved Viborg, der er en del af Århus Universitet.

På de to studieretninger tager vi på to studieture. I 2.g går turen ofte til et europæisk land, hvor det er muligt at lave et spændende naturvidenskabeligt program. I 3.g er rejsemålet København, hvor der er mange rigtig gode muligheder for at se studieretningsfagene i anvendelse ved et besøg på f.eks. Det sundhedsvidenskabelige fakultet (KU), Biolink (KU), Miljøkemi (DTU), Den blå planet eller Naturhistorisk Museum. Her tilbyder de spændende foredrag og vi kan lave eksperimenter.

Se studieretningenerne her:

 Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

 Biologi A, Kemi B