Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B

Danmark er i dag et førende land inden for bioteknologi, der kan defineres som teknikker, hvor man udnytter levende organismer til fremstilling af et produkt. Industrien gør således i dag rig brug af bioteknologiske processer til fremstilling af medicin, øl og brød, og ost. For industrien er det vigtigt at vide noget om, hvor stort et udbytte man vil kunne opnå i en given proces, og hvordan dette optimeres. Derfor bruges forskellige matematiske modeller samt fremskrivninger af disse. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, hvori der indgår en lang række af metoder til modellering og problembehandling, der er nødvendige i mange erhverv i naturvidenskab og teknologi samt i dagligdagen. Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, så vindes ofte ny indsigt. I fysikken udnyttes den matematiske beskrivelse af naturfænomener og teknik.

Studieretningen giver bl.a. direkte adgang til medicinstudiet.

For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på Adgangskortet.