Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Årshjul

Årshjulet beskriver hovedindholdet på de 4 årlige bestyrelsesmøder.

Årshjul for bestyrelsen