Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Årshjul

Årshjul for betyrelsen

Årshjulet beskriver hovedindholdet på de 4 årlige bestyrelsesmøder.

 

Forårsmødet

 •  Evaluering af det foregående års arbejde i bestyrelsen
 •  Fastlæggelse af møde- og temaplan for året
 •  Godkendelse af regnskab for foregående år
 •  I år som er et multiplum af tre: Vedtagelse af skolens visioner og mål.

Sommermødet

 • Regnskabs- og budgettals aktuelle status
 • Tilgang af nye elever og vurdering af skolens kapacitet for næste skoleår
 • Fremlæggelse af skoleårsregnskab med forslag til ny handlingsplan og resultatlønskontrakt.
 • Fastlæggelse af hf- og studieretningsudbud for ansøgere i næste skoleår
 • Tema-emne fra skolens centrale virke

Efterårsmødet

 • Regnskabs- og budgettals aktuelle status
 • Første drøftelse af budget på grundlag af Finanslovsforslag.
 • Godkendelse af formandsskabets forhandlingsresultater om resultatslønkontrakter.
 • Personalepolitisk status
 • Efter år som er et multiplum af tre: Kompetenceudviklingsplan

Julemødet

 • Forventninger til årsresultatet, sidste skøn
 • Budget.
 • Før år som er et multiplum af tre: Indledende drøftelse af skolens visioner, mål og strategi
 • Drøftelse af udkast til beretning for skoleåret