Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Psykolog

Samtalerne med psykolog er hjælp til selvhjælp. Alle der har brug for at tale med en udenforstående neutral fagperson om personlige problemer er meget velkommne til at kontakte deres studievejleder, som vil afklare om psykologen er den rette vej og i så fald aftale en tid til samtale.
Der kan være tale om familiemæssige problemer, skoleproblemer, stress eller andet.
Hensigten med samtalerne er at hjælpe eleven til på et tidligt tidspunkt at få styr på problemerne, så de ikke spiller negativt ind på ungdomsudannelsesforløbet.

Hvis du har behov for at få en snak med skolens psykolog Louise Fransgaard skal altså altid have en aftale via din studievejleder. Louise er normalt på skolen om tirsdagen, hvor hun har samtaler med de elever, der har aftaler.