Velkommen til åben skole lørdag den 27. november.

HF fagpakker

Vælg mellem 4 spændende HF fagpakker hos NGHF

Fagpakker på 2-årig HF

Fagpakkerne består af fag, som kan forberede dig til bestemte uddannelser, for eksempel som pædagog, sygeplejerske, finansøkonom eller en teknisk/kreativ uddannelse. Vi udbyder fire forskellige fagpakker, som alle defineres af to fag suppleret med en række obligatoriske fag og valgfag. Derfor kan du på HF nemt finde en fagpakke, der passer til dine evner og interesser.

Vi hjælper dig med dit valg af fagpakke. Sideløbende med undervisning i fagene har du nemlig et praktik- og projektforløb som skal hjælpe dig med at afklare, hvad du interesserer dig for og gerne vil lave efter HF. Det foregår delvist på skolen og delvist uden for skolen for at give dig en fornemmelse for dine muligheder. Når du har gået her i et halvt år, ved du mere om, hvordan du klarer dig fagligt inden for de obligatoriske fag, og hvad din hovedinteresse er. Så kan vi vejlede dig til valg af den rette HF fagpakke – også set i lyset af dine ønsker om videre uddannelse efter HF. Derefter er der fokus på, hvad du vil efter HF.