Information til nye elever

HF-Økonomi

Til dig med interesse for økonomi, virksomheder og innovation.

Fagpakke: HF-Økonomi

HF-Økonomi er rettet mod dig med interesse for økonomi, virksomheder og innovation. Foruden matematik på B-niveau har man innovation C og/eller erhvervsøkonomi C.

Erhvervsøkonomi giver indsigt i hvordan moderne arbejdspladser fungerer, betragtet ud fra både ejernes, ledelsens, medarbejdernes og det omgivende samfunds vinkel. Der ses på virksomhedsetablering (herunder forretningsplansudarbejdelse), budgetter og regnskab, konkurrenceformer, marketing, ledelse og organisation, samt virksomheden set i forhold til dens omverden.

Innovation giver færdigheder til at arbejde med processerne fra idé til værdiskabende handling, og der ses på innovations betydning på såvel individ-, virksomheds- og samfundsniveau. Der arbejdes med udvikling af forretningsideer som basis for virksomhedsopstart samt afprøvning og vurdering af forretningsideer. Undervisningen giver bl.a. indsigt i / viden om forretningsmodeller og værdiskabelse samt marked. Der er endvidere fokus på samarbejde, ledelse og organisering samt kreativitet, idegenerering og foretagsomhed.

Ved begge fag arbejdes med cases og virkelighedsnære problemstillinger og der er ønske om at komme ud i virkeligheden – og at virkeligheden skal på besøg i undervisningen!

Matematik skal være med til at give en bedre forståelse af tal og økonomi. Samtidig giver faget en række statistiske værktøjer samt modeller der kan anvendes i forbindelse med økonomi. Til mere komplicerede beregninger vil matematik ligeledes give kompetencer til beregninger med it-værktøjer. Kombinationen af fagene vil være adgangsgivende til flere uddannelser inden for finans og økonomi.