Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Stresspolitik

Stresspolitik (PDF)

Stresspolitik
SU
11. marts 2008
Indhold
1 Formål
2 Forebyggelse af stress
3 Hvis varig stress opstår

1 Formål
Formålet med skolens stresspolitik er
• at skabe åbenhed om stress,
• at øge alle medarbejderes og lederes viden om stress,
• at forebygge kronisk stress,
• og at hjælpe medarbejdere der er blevet ramt af kronisk stress, tilbage i arbejde.

2 Forebyggelse af stress
Både medarbejdere og ledere oplever perioder hvor deres arbejde er mere krævende end normalt. I disse perioder kan man være forbigående stresset. Stress i en kortere periode er ikke unaturligt eller farligt.
Men hvis stress bliver en varig tilstand, er det skadeligt. Stresspolitikken tager sigte på at forebygge og afhjælpe varig stress.
Forebyggelsen er et fælles ansvar for alle, og den omfatter ud over almindelig hensyntagen:

 • En langsigtet semesterplanlægning hvor ledelsen fordeler de opgaver jævnt som ikke er en direkte følge af elevers og eksterne parters valg.
 • Mulighed for ved hvert skoleårs arbejdstilrettelæggelse at tale med rektor om behov for særlige hensyn næste skoleår.
 • Alles bidrag til forudseende planlægning af arbejdet, både individuelt og kollektivt, herunder overholdelse af de varsler der er for meddelelser fra både medarbejdere og ledelse om arbejdsændringer der kan forudses.
 • Støtte og samtale med kolleger, psykolog og ledelse jf. SU-aftale om støttekolleger.
 • Pligt til at orientere sikkerhedsrepræsentanten eller ledelsen hvis der er mistanke om at en kollega trues af varig stress.
 • Inddragelse af stress-relaterede forhold ved de obligatoriske APV'er og ved personalemøder når det skønnes nødvendigt.
 • En fortsat opmærksomhed på forhold ved arbejdet som bidrager til stress, men som kan forenkles.

3 Hvis varig stress opstår
Hvis der opstår formodning om at en medarbejder er ramt af varig stress, skal ledelsen orienteres, og den vil bede medarbejderen om en samtale. En medarbejder der har mistanke om at forbigående stress kan blive varig, skal ligeledes kontakte ledelsen.
Hensigten med samtalen er at afdække problemets omfang og forsøge at finde en løsning. En del af samtalen vil handle om i hvilket omfang og hvordan kolleger skal orienteres.
Midlerne til en løsning omfatter:

 • Hel eller delvis sygemelding. Hvis medarbejderen kan klare delvist arbejde, skal denne løsning foretrækkes fordi en hel sygemelding kan gøre det sværere at vende tilbage.
 • Hensyntagen i indeværende skoleår ved tildeling af specifikke arbejdsopgaver som skønnes særligt krævende.
 • Hensyntagen ved arbejdstilrettelæggelsen til næste skoleår (inden for de rammer som hensyn til kolleger og elever sætter), herunder mulighed for nedsat tid.
 • Mulighed for ansættelse under særlige ordninger som delpension eller fleksjob.
 • Pligt til en fælles evaluering af forløbet mellem sikkerhedsrepræsentant og ledelse hver gang en medarbejder har været ramt af varig stress og er blevet forsøgt hjulpet.