Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Krav fra UVM – overordnet