Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Kære brobygger

Information til brobyggerelever
I henhold til persondataforordningen har du krav på at blive informeret om dine rettigheder i forbindelse med, at vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger.

Vi modtager dine kontaktinformationer og dit CPR-nr. fra https://www.brobygning.net/, og opbevarer dem indtil dit brobygningsforløb er slut. Derefter sender vi informationerne til Undervisningsministeriet.

Ønsker du mere information om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, bedes du henvende dig på skolens kontor. Her kan du og dine forældre/værge få en komplet oversigt over skolens håndtering af dine oplysninger, samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse.